Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów, PTI Oddział Rzeszowski  inż. Piotr Prach,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów Ryszard Ruchaj,

PTI Oddział Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska dr inż. Marek Bolanowski,

PTI Oddział Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska dr inż. Andrzej Paszkiewicz,

Uniwersytet Rzeszowski  dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów  Dominik Potyrała,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów  Artur Pilch,

Uniwersytet Rzeszowski, PTI Oddział Rzeszowski  Filip Rebizant,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów  Marta Łukasik,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów  Konrad Trzeciak,

Uniwersytet Rzeszowski, SEP Rzeszów, PTI Oddział Rzeszowski  Paweł Śliwa,