Konkurs młodych inżynierów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH INŻYNIERÓW – MECHATRON

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
i Konkurs Młodych Inżynierów – MECHATRON odbywać się będzie w dniach 24-25 Maja 2018 r. przy Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Konkurs odbywać się będzie równolegle z konferencją i ma charakter „free-style” to oznacza, że przyjmowane będą wszystkie prace z nauk technicznych wykonane przez młodych inżynierów (z informatyki, fizyki technicznej, elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, mechaniki).

Projekty konkursowe można zgłaszać do 12 Maja 2018 r.

Do konkursu zgłaszać można pracę w dwóch kategoriach:

- Wizualizacja projektu (zaprojektowane urządzenia w programach INVENTOR, CAD i SOLIDWORKS)

- Projekt wykonany (program komputerowy, aplikacja mobilna, robot, dron, ramie robota przemysłowego, urządzenia elektrotechniczne i inne zaliczające się do kategorii mechatroniki oraz informatyki)

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Sprawdź nagrody

Harmonogram Wystąpień Konkursowych