Rada naukowa

Rada naukowa

Komitet Naukowy – prof. dr hab. inż. Yaroslav Bobytskyy

Redaktor – dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR,

Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Paweł Krutys,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Stanisław Adamiak,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Wojciech Bochnowski,

Uniwersytet Rzeszowski dr Piotr Drygaś,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Marcin Wesołowski,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Zbigniew Gomółka,

Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Bogusław Twaróg,

Politechnika Rzeszowska/PTI Oddział Rzeszów dr inż. Marek Bolanowski,

Politechnika Rzeszowska/PTI Oddział Rzeszów dr inż. Andrzej Paszkiewicz,

Politechnika Rzeszowska  dr hab. inż. Damian Mazur