Studencka rada koordynacyjna

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA

Równocześnie z konferencją odbywać się będzie SRK czyli Studencka Rada Koordynacyjna.